Design setu sanitárního zařízení.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem designu setu sanitárního zařízení a to klozetu a umyvadla. V práci je zohledněna i zásadní technická a ergonomická stránka těchto prvků, která ovlivňuje celkový tvar a rozměry. Práce je zamýšlena jako projekt pro možný vývoj v oblasti použitých materiálů a tvarů. Tato dokumentace je rozdělena na čtyři části, ve kterých je stručně popsána jejich historie, technické, designerské prvky a konečný návrh.
The bachelor thesis deals with a project of design of sanitary conveniences, namely toilet bowl and wash basin. Technical, ergonomical aspect of the design was considered in the thesis and it affected a final shape and dimensions. The thesis intends to be a project which shows possible development of materials and shapes in this area.The documentation is divided into four parts. In these parts there is described historical development, technical stage and design of sanitary conveniences and finaly the own draft of design of toilet bowl and wash basin.
Description
Citation
SERVÍTOVÁ, K. Design setu sanitárního zařízení. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (místopředseda) akad. soch. Tamara Buganská (člen) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen) doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO