Transformace výrazů z Editoru Rovnic do LaTeXu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problémem převodu matematických výrazů z Editoru rovnic do LaTeXu. Uvádí způsob reprezentace výrazů v Editoru rovnic v aplikaci Word 2007 a následně syntaxi konkrétních výrazů s návrhem jejich převodu do LaTeXu. Na základě zjištěné syntaxe výrazů je sestavena gramatika, která byla použita pro implementaci převodníku.
The bachelor thesis deals with the problem of transformation of Equation editor expressions to LaTeX. It presents description of Equation editor expressions in Word 2007, it subsequently focuses on the syntax of particular expressions and it suggests the ways of their transformation into LaTeX. The grammar, which was used for the implementation of the converter, is designed on the basis of the syntax of expressions.
Description
Citation
ŠIMEK, J. Transformace výrazů z Editoru Rovnic do LaTeXu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO