Obsluha paměťového systému pro platformu Colibri XScale PXA270

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje platformu Colibri XScale PXA270, analyzuje možnosti využití DMA přenosů na této platformě a popisuje principy práce s paměťmi typu flash a SDRAM. Práce obsahuje návrh a implementaci firmware pro obsluhu paměťového systému této platformy. Součástí práce je i popis a implementace testů polovodičových pamětí s přímým přístupem. Pro ukázku funkčnosti a možností použití firmware je implementována demonstrační aplikace.
This Bachelor's Thesis describes platform Colibri XScale PXA270, analyses potential usage of DMA transfers on this platform and describes principles of work with flash and SDRAM memories. Thesis includes design and implementation of firmware for servicing memory systems on this platform. One part of this thesis is also the description and implementation of tests for semiconductor memories with random access. The demonstrative application is implemented to show usage and functionality of this firmware.
Description
Citation
MAČIŠÁK, L. Obsluha paměťového systému pro platformu Colibri XScale PXA270 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO