Návrh projektu zavedení povlakovací linky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje využití metod síťové analýzy na reálném projektu ve společnosti VÚHŽ a.s. Projektem je zavedení technologie PVD + PA CVD pro nanášení nanopovlaků, který se skládá z rekonstrukce stávajících prostor a umístění povlakovací linky. V bakalářské práci je zpracován časový plán projektu, jeho zdrojová a riziková analýza. Práce obsahuje také návrhy na optimalizaci nebo zlepšení. Projekt je zpracován v programu Microsoft Project 2010.
The bachelors thesis deals with the application of methods of network analysis on the real project in the company VÚHŽ a.s. The content of the project is the installation of technology PVD + PA CVD for nanocoating, which consists of the reconstruction of the existing facility and placing of the coating line. The work schedule is processed by the project, its source and risk analysis. The work contains suggestions for optimalization or improvements. The project is processed in Microsoft Project 2010.
Description
Citation
PAWLIK, J. Návrh projektu zavedení povlakovací linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta práce – odpovězeno Ing. Doskočil - Jaké typy vazeb jste používal? - odpovězeno Ing. Dydowicz - Jaké jsou vlastní přínosy Vaší práce? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO