Návrh mechanismu pro zajištění pronace a supinace protézy horní končetiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je návrh mechanismu pro zajištění pronace a supinace protézy horní končetiny a jeho následná realizace v podobě funkčního vzorku. Práce ve své teoretické části shrnuje základní typy amputací předloktí horní končetiny a jejich vliv na omezení rotace předloktí. Dále popisuje základní rozdělení protéz horní končetiny a typů pohonů. Konstrukční návrh včetě kompletní výkresové dokumentace je zpracován v programech Autodesk Inventor Professional 2013 a Rhinoceros 5.0 SR8. Prototyp bude vyroben z duralu a plastu ABS.
The goal of of this work is to propose a mechanism for pronation and supination of the upper limb prosthesis and its subsequent implementation of functional prototype. The teoretical part summarizes the basic types of forearm amputation and the effect of restricting rotation of the forearm. It also describes the basic distribution of upper limb prostheses and drive types. Construction design includ complete technical documentation is made in Autodesk Inventor Professional 2013 and Rhinoceros 5.0 SR8. The prototype is made of aluminium and ABS plastic.
Description
Citation
REBENDA, D. Návrh mechanismu pro zajištění pronace a supinace protézy horní končetiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO