Experimentální reaktory pro spalování biomasy a komunálního odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je provést rešerži v oblasti experimentálních reaktorů pro výzkum spalovacího procesu. Především se zaměřením na reaktory s pevným roštem pro alternativní paliva, jako je biomasa a komunální odpad. Matematické modelování hoření pomocí moderních softwarových produktů a následná optimalizace spalovacího procesu by nebyla možná bez vstupních dat získaných z těchto zařízení. Práce by měla posloužit jako informační zdroj pro stavbu nového experimentálního reaktoru.
The main purpose of this thesis is background research about experimental reactors for combustion process research. Mainly semted on reactors with fixed bed for alternative fuels, such as biomass and municipal solid waste. Mathematical modeling of the combustion process with modern software products and its optimalization is not possible without input data gathering from these facilities. Thesis should serve as a source of information for building a new experimental reactor.
Description
Citation
BIALOŽYT, M. Experimentální reaktory pro spalování biomasy a komunálního odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO