Poháněná horizontální válečková dráha keramické linky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh válečkové dráhy pro přepravu břemen o hmotnosti 500 kg na EURO paletě. Součástí práce je funkční výpočet tratě a určení jejích hlavních rozměrů. Dalším úkolem práce je pevnostní výpočet pláště a osy válečku. V příloze jsou výrobní výkresy pláště a osy válečku a výkresy sestavy válečku, jedné sekce tratě a celé dráhy.
The aim of this bachelor thesis is the design of roller conveyor for transportation of loads weighing 500 kg using EURO pallets. The thesis contains functional calculation and determination of main parameters of roller conveyor. Next task of thesis is calculation of driving roller shaft and shell solidity. Attachment includes drawing documentation of roller shaft and shell assembly of the roller, one conveyor section and entire conveyor route.
Description
Citation
STOKLÁSEK, T. Poháněná horizontální válečková dráha keramické linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO