Vznik a vývoj letounu B-737

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem dopravního letounu B-737. Popisuje historické pozadí a souvislosti vzniku, posléze vývoj jednotlivých generací tohoto letounu. Každé generaci je věnována samostatná kapitola, která obsahuje chronologický výčet všech jejích typů, jejich stručný popis a odlišnosti od předchůdců. Krátká kapitola je věnována stručnému vývoji technického odbavení letounů. Závěr obsahuje stručnou rekapitulaci spolu s hodnocením, proč se B-737 stal nejprodávanějším proudovým letounem v historii civilního letectví.
The present bachelor thesis deals with the genesis and development of the jet airliner B-737. It describes the historical background and context of the creation, subsequently it describes development of different generations of the airplane. Each generation is discussed in separate chapter which includes chronological list of all its types, their brief description and it states differences from their predecessors. A short chapter is dedicated to brief development of technical handling. The conclusion consists of concise recapitulation together with an assessment why B-737 has become one of the best-selling jet aircraft in the history of civil aviation.
Description
Citation
HABRNAL, L. Vznik a vývoj letounu B-737 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO