Výroba ozubeného převodu se šípovým ozubením na 3D FDM tiskárně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice výroby šípového ozubeného soukolí metodou Fused Deposition Modeling, porovnáním technologického a ekonomického zhodnocení náročnosti výroby soukolí na FDM tiskárně s konvenčními metodami. Soukolí je navrženo a vymodelováno s ohledem na schopnosti FDM tiskárny v závislosti na zachování malých rozměrů součástí.
This bachelor's thesis deal with an issue of manufacturing herringbone gears by Fused Deposition Modeling method. It focuses on manufacture of the gear by using FDM printing and compares it with using conventional methods from technological and economic perspectives. The gears are designed and modeled with respect to the abilities of FDM printer depending on the preservation of the components small size.
Description
Citation
ČADA, J. Výroba ozubeného převodu se šípovým ozubením na 3D FDM tiskárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jak by jste odhadl rozdíl v délce životnosti ozubeného soukolí vyrobeného 3D tiskem z ABS plastu a soukolí vyrobeného klasickou metodou z hliníku. 2) Funkče kuličkového šroubu. 3) Volba technologie při výrobě většího množství kusů. 4) Stupeň přesnosti výroby. 5) Moduly čepových fréz. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO