Ušlechtilé, šlechetné a šlechtěné

Abstract
It moves on the frontiers of the sides it looks from and the media it uses following the vision to assemble miscellaneous knowledge so that a certain truth (or a semblance of a truth) could come to the jigsaw that just has been created. Starting in a context originally coming from another argumentation field (social) and in the subsequent topic (the moment of effect of power), which may not necessarily be explicitly readable, it wants to examine what does it take to activate "the image" to be a (partial) autonomous comment about real spaces, even if translated to fictional or virtual. On the background of this heterotopic matter they want (the images and processes of their creation) also to test themselves, to ask on their own sense, to negate the conceptual difference between static and moving images.
Hýbe sa na pomedzí strán, z ktorých sa pozerá a médií, ktoré použije s vidinou poskladať rôzne vedenia tak, aby sa do vzniknutej skladačky dostala určitá pravda (zdanie pravdy). S východiskom v kontexte pôvodne pochádzajúcom z iného argumentačného poľa (sociálneho) a následnej téme (moment účinku moci), ktorá nemusí byť nevyhnutne apriori čitateľná, chce skúmať, čo je treba na to, aby sa obraz aktivoval, aby bol (čiastkovou) autonómnou výpoveďou o reálnych priestoroch, i keď premiestnených do fiktívneho až virtuálneho. Na pozadí heterotopickej látky chcú (obrazy a procesy ich vzniku) zároveň podrobovať sami seba skúškam, pýtať sa po svojom vlastnom zmysle, po zmysle negovania konceptuálneho rozdielu medzi statickým a pohyblivým obrazom.
Description
Citation
JAMRICHOVÁ, K. Ušlechtilé, šlechetné a šlechtěné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. Dezider Tóth (člen) MgA. Jiří Franta (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO