Návrh výplňových prvků s trabekulární strukturou pro revizní implantát kolenního kloubu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem výplňového prvku s trabekulární strukturou, pro revizní implantát kolenního kloubu. Návrh výplňového prvku je proveden na míru podle digitálních dat tkání pacienta. Výroba funkčního vzorku je provedena s využitím aditivní technologie Selective Laser Melting. Součástí práce je analýza přesnosti výroby této technologie pro titanovou slitinu Ti6Al4V.
This diploma thesis describes the design of filling element with trabecular structure for revision implant of total knee arthroplasty. Design of the filling element is created by the digital data of the patient tissue. Production of a functional sample is performed using additive technology Selective Laser Melting. This work also include analyze of the accuracy of this technology for the production of titanium alloy Ti6Al4V.
Description
Citation
LANG, R. Návrh výplňových prvků s trabekulární strukturou pro revizní implantát kolenního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen) Ing. Petr Dobeš, CSc. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Zikmund (člen) Ing. Oldřich Veselý (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO