Lokalizace a její vliv na další procesy v bezdrátové síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá lokalizací a jejím vlivem na další procesy v bezdrátové síti. První kapitola je věnována studiu lokalizačních algoritmů v bezdrátových senzorových sítích. Druhá a třetí kapitola je věnována hierarchické agregaci a protokolu Greedy perimetr stateless rating (GPSR). Čtvrtá část je zaměřena na implementaci GPSR protokolu v simulačním nástroji MATLAB. Obsahuje popisy jednotlivých m-souborů, které jsou použity při simulaci. Pátá část se zabývá samotnou simulací. Poslední část je věnována prezentaci výsledků.
The masters thesis concerns localization and its influence on other processes in a wireless network. The first part of the thesis is devoted to the study of localization algorithms in wireless sensor networks. The second and third part is devoted to the description of hierarchiacal aggragation and Greedy perimetr stateless rating (GPSR). The fourth part presents implementation of GPSR protokol into the MATLAB simulation tool. It contains the description of specific m-files, that are use for simulation. The fifth part deals with the simulation itself. And the final part presents simulation results.
Description
Citation
ZEMÁNEK, K. Lokalizace a její vliv na další procesy v bezdrátové síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Patrik Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Reichert (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO