Návrh systému správy identit ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je navrhnout novou podobu systému správy identit ve firmě. V úvodní části se práce zabývá teoretickými poznatky z oblasti správy identit, od základních pojmů a definic po podrobný popis jednotlivých komponent systému. Součástí práce je analýza současného stavu systému správy identit ve firmě ABC. Na základě této analýzy i teoretických poznatků je v práci sestaven návrh na vylepšení systému. Závěr obsahuje zhodnocení a možnosti vylepšení nového návrhu v budoucnu.
This bachelor thesis’ main task is development of a new variation of the corporal identity management system. Firstly, this thesis deals with theoretical knowledge related to the subject of identity management. Secondly, it analyses the current status of the identity management system in a company ABC. A plan for system improvement in this work is based on this analysis and theoretical knowledge as well. Finally, the work contains an evaluation and suggests possible improvements of the new system for the future time.
Description
Citation
NOP, D. Návrh systému správy identit ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Veber, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Sedlák: Není hodinová sazba příliš nízká? Co považujete za "nákladný bezpečnostní incident"? - zodpovězeno doc. Fedorová: Vysvětlete grafické zpracování a uspořádání práce. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO