Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České republice a v Osmaneli/Bilecik, Turecku. Výzkum je založen na metodě VSM08 dle Geerta Hofsteda. Výstupem by mělo být shrnutí rozdílů firemní kultury a doporučení ohledně možností offshore outsourcingu do Turecka pro české firmy s ohledem na rozdílnost managementu.
The aim of this bachelor thesis is to compare influence of local cultural environment on corporate culture in Turkey and Czech Republic in REHAU AG. The research was held in branches of REHAU AG in Moravska Trebova, Czech Republic, and Osmaneli/Bilecik, Turkey. The research is based on VSM08 method by Geert Hofstede. The output should be summary of differences of corporate culture and recommendations about the possibility of offshore outsourcing to Turkey by Czech companies with consideration to differences in management.
Description
Citation
ŠIMEČEK, O. Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Jarmil Cileček (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Doc. Rašticová: Z jakého důvodu si student myslí, že v Turecku vyšly některé indexy odlišně než v ČR? Ing. Pernica: Jaké vědecké metody byly v práci použity? Prof. Rejnuš: Jaké konkrétní metody byly využity při zpracovávání dotazníkových dat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO