Volba materiálu a tepelné zpracování čepelí nožů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Kvalitní nůž má mít dobré řezné vlastnosti a ostří odolné proti otupení, což lze dosáhnout použitím různých druhů materiálů. Nejčastějším materiálem pro jejich výrobu jsou oceli. Rozlišujeme čtyři základní skupiny ocelí pro výrobu nožů: nelegované ušlechtilé (tř. 12), nízkolegované (tř. 13-15), korozivzdorné (tř. 17) a nástrojové oceli (tř. 19). Optimální kombinace struktury a vlastností použitého materiálu se dosahuje tepelným zpracováním. Cílem předložené práce je zaměřit se na ocelové nože a poukázat na rozdíl mezi materiály používanými při sériové výrobě a ocelemi používanými nožíři, včetně možnosti použití různých netradičních materiálu z oblasti již vyrobených výrobků. Dalším cílem je popsat jednotlivé druhy kalení a následky při jeho nesprávném provedení.
A good quality knife should have good cutting features and the edge should be resistant against blunting which can be achieved by using different materials. Steel is the most commonly used material for manufacturing of blades. There are 4 basic categories of steel used for blades manufacturing: unalloyed noble (class 12), low-alloyed (class 13-15), stainless (class 17) and special tool steel (class 19). The optimal combination of structure and features of the used material is achieved by tempering process. The goal of my work is to focus on the steel blade and to point out differences between materials used in mass production and steel used by cutlers. Including the possibility of using various unusual materials from already manufactured products. I am also trying to describe each kind of quenching and consequences of wrong processing.
Description
Citation
MRŇA, T. Volba materiálu a tepelné zpracování čepelí nožů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen) Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO