Stroje používané při zápustkovém kování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje rozdělení a přehled strojů používaných v procesu zápustkového kování a jejich moderních inovací. U jednotlivých mechanismů je popsán princip, konstrukční uspořádání a jeho výhody nebo nevýhody, popřípadě i příklad používaného stroje, u kterého je popsána jeho charakteristika, základní parametry a možnosti výroby s příkladem zhotovených výkovků.
The bachelor thesis contains distribution and overview of the machines used in the proces of die forging and their modern innovation. For individual mechanism is described principle, structural arrangements and advantages or disadvantages, or the example of used machine for which is described his charaterisctic, basic parameters and productions possibilities with example of made forged.
Description
Citation
VONDRÁČEK, P. Stroje používané při zápustkovém kování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Student prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovy položeny následující otázky: 1. Charakterizujte rozdíly mezi univerzálním a kovacím lisem? 2. Jaké jsou možnosti manipulace s většími výkovky? 3. Jak se nazývá základní materiál (polotovar) pro kování? 4. Do jaké kategorie lisů se řadí vřetenové lisy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO