Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Rapid prototyping je soubor technologií, který je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotovením prototypu součásti. Cílem této práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ve slévárenství při výrobě prototypových odlitků.
Rapid prototyping is a set of technologies , which is an essential part of modern foundry industry . It allows you to shorten the time between demand and fabrication of prototype parts. The aim of this work is to develop a literature search focused on the application of these technologies in the foundry manufacturing of prototype castings.
Description
Citation
MAINCL, D. Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing.Libor Zemánek (člen) Ing. Boris Láník (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-22
Defence
Student prezentoval komisi obsah své bakalářské práce. Následně byly zodpovězeny dotazy oponenta. Komise k práci položila další otázky: Popište metodu Rapid Freeze Prototyping. Máte-li za úkol vyrobit hřídel o průměru 100 s tolerancí h6, jaké bude písmeno h? Jaký průměr bude mít hřídel o stejném průměru jako odlitek, kolik byste volil přídavek na obrábění?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO