Určení příčin ztráty kapacity kondenzátorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou vzniku defektu na vývodových kondenzátorech. V první části dochází k seznámení s postupem strojního pájení vlnou a jejími dílčími kroky. Následuje výčet a popis možných defektů vzniklých touto příčinou. Zdrojů potenciálních příčin ztráty kapacity je více a je jim věnována samostatná kapitola. V poslední části je proveden návrh testování jednotlivých potenciálních příčin sloužící k odhalení kořenových příčin vzniku defektu a dále je popsáno jejich praktické řešení.
This thesis deals with formation of defects on through-hole capacitors. Process of wave soldering and its steps are described in the first part. The listing and description of possilble defects caused by wave soldering is followed after the first part. There are several sources of potential causes of capacity loss and a separate chapter to these causes. The last part contains a proposal of testing individual potencional causes. Their purpose is to reveal the root causes of formation of the defects and then the practical solution is described.
Description
Citation
FABIÁNEK, M. Určení příčin ztráty kapacity kondenzátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Jaššo (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Stárnutí teplem probíhalo kde? S jakým krokem teplot? 2. Snížené tepelné vlastností. Jaké myslíte? Co máte na osách? 3. Co bylo největším přínosem Vaší práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO