Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů. V první kapitole jsou popsány nejpoužívanější geometrické zkoušky. Další část obsahuje zařízení používané pro tyto zkoušky. Závěrečná kapitola je věnována matematickému modelování.
The subject of this thesis is Literature review on methods for increases geometric errors in machine tools. The first part lists the most used geometric tests. Measuring instruments used for these tests are described in the second part. The next part is devoted to the mathematic models.
Description
Citation
ČEP, D. Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO