Návrh velkokapacitního zásobníku nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je návrh jedné části systému automatické výměny nástrojů pro těžké obráběcí centrum na nerotační součásti. Bakalářská práce byla zadána ve spolupráci se společností TRIMILL, a.s.. První část se věnuje důkladné analýze řešená problematiky a obsahuje obecný úvod od systémů AVN a jejich základní rozdělení. Druhá část se zabývá návrhem variant a poté je proveden konstrukční návrh vybraného řešení manipulátoru včetně dimenzování hlavních částí. Součástí práce je 3D model a výkresová dokumentace.
The aim of this thesis is to design one part of a system for the automatic exchange of tools on a heavy machining center for non-rotating parts. This thesis was commissioned in cooperation with TRIMILL, a.s.. The first part is devoted to a thorough analysis of the issues addressed and contains a general introduction to AVN systems and their basic divisions. The second part deals with the various options of design and is followed by an engineering design of the chosen solution including the dimensioning of the main parts. The work includes a 3D model and drawings.
Description
Citation
ŠRÁMEK, O. Návrh velkokapacitního zásobníku nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO