Úvaha o vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva z pohledu nejen historického

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-05-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
FTK UP
Altmetrics
Abstract
Změny ve společnosti se po změně systému nevyhnuly ani skladbě předmětů na školách. Je známo, že čím je sofistikovanější společnost, tím je zranitelnější a náchylnější ke kolapsu. V příspěvku předkládáme několik poznatků vztahujících k historickému vzdělávání v oblasti Ochrany obyvatelstva.
Changes in society after the system change has not avoided neither the school subject structure. The civil education does not exit anymore, but there are more and more evidence pointing on a system error, which was the cancel of the subject. In most developed European countries, the Civil protection or Civil education is still the school or out-of-school subjekt, in some countries it is realized by Ministry of Education or Home Office in cooperation with private companies. In the contribution we introduce some findings connected with historical education in the field of Civil protection with the aim to arouse discussion on the problem
Description
Citation
Journal of Outdoor Activities. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AK AM . 2008, vol. 31, issue 1, p. 30-47.
https://telesnakultura.upol.cz/artkey/tek-200801-0003_UVAHA_O_VZDELAVANI_V_OBLASTI_OCHRANY_OBYVATELSTVA_Z_POHLEDU_NEJEN_HISTORICKEHO.php
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO