3D aplikace pro mobilní telefony

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá 3D grafickými rozhraními M3G a MascotCapsule navrženými pro platformu J2ME (Java 2 Micro Edition). Nejprve poskytuje základní informace o samotné platformě a poté o obou rozhraních. Dále tato rozhraní porovnává z pohledu implementace, následuje porovnání jejich výkonnosti na základě testování na reálných mobilních zařízeních. Práce pak dále popisuje implementací demonstrační aplikace, která využívá rozhraní M3G.
This thesis considers with 3D graphics interfaces M3G and MascotCapsule, both designed for platform J2ME (Java 2 Micro Edition). First of all it provides basic information about platform and then about both interfaces. Afterwards, interfaces are compared from implementation point of view. It is followed by comparision of performance based on testing on real mobile devices. Then this thesis describes implementation of demonstration application, which uses M3G interface.
Description
Citation
VYORAL, M. 3D aplikace pro mobilní telefony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO