Komentovaný překlad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje proces překladu první kapitoly elektrotechnické učebnice z ČVUT. Tento překlad bude použit budoucími studenty ERASMU, kteří přijedou do Prahy studovat elektrotechniku. Tato práce se skládá ze seznamu vysvětlených překladových teorií, samotného přeloženého textu, demonstrací teorií na přeloženém textu a závěru s osobními zkušenostmi získanými tvořením této práce.
This thesis is concerned with the full description of the process of translation of the first chapter of ČVUT electro-engineering textbook. This text will be used by future ERASMUS students coming to Prague to study electro-engineering. This thesis consists of an explained list of translation theories, the translated text itself, demonstration of mentioned theories and conclusion with personal experience.
Description
Citation
ŠEJNOHA, J. Komentovaný překlad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Agata Walek (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student přednesl dlouhou, ne zcela zdařilou obhajobu práce a uspokojivě zodpověděl otázku oponenta: "Popište podrobněji rozdíly ve slovosledu mezi češtinou a angličtinou a uveďte jaké jsou příčiny těchto rozdílů."
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO