CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Název napovídá řešení stále aktuálnějšího problému odkazu průmyslových areálů. Úkolem práce bylo zvážit možnosti nového využítí objektů v areálu bývalé přádelny v Brně, Obřanech. To s návazností na nejdůležitější objekt - bývalou Esslerovu přádelnu, který se měl dle zadání proměnit na školu architektury magisterského stupně pro celkem sto studentů. Práce se zaměřuje na napojení areálu na život obce, jenž má potenciál krystalického bodu. Řeší objekty samotné, hledá jejich vhodné využítí, přes komerční prostory či bydlení studentů. To vše je spojeno konceptem „sjednocení“, jež se propisuje celým místem a snaží se vytvořit jednoduché a přehledné a hlavně příjemné veřejné prostory. Samotná škola – budova bývalé přádelny – odhaluje největší sílu v jejím otevřeném prostoru, kdy lze přehlédnout celou její strukturu. V návrhu jsem vycházel z tohoto přesvědčení, jež šlo ruku v ruce s mou představou otevřené školy. Chtěl jsem vytvořit školu, kde by studenti mohli tvořit spolu, měli přehled o dění jiných studentů, konzultace pedagogů by se staly veřejnou záležitostí, jež by mohl přihlížet každý student ze školy.
The name of the project prompts the problems of legacy of industrial premises. The goal of my work was to consider, how to use the buildings in the premises in Obřany, Brno. The aim was on the most important object – former building of Essler’s spinning factory, which was supposed to be turned into school of architecture for one hundred students in two school years. The work aims on connection of the area with the city. It solves objects themselves, tries to find accurate usage of them, for example commersial premises, student housing and so on. All this is united with the concept of „union“, which goes throught the whole area and tries to create simple a most of all plesant public places. The school – building of former spinning factory – disclose it’s strenght in it‘s open space, when the whole structure of the building is visible. I came from this conviction into my project, that agreed with my image of open shool. I wanted to design a school, where students could create together, where they would have review of the whole space, about other students. Tuitions would become public matter, where everybody could join.
Description
Citation
KOCOUREK, T. CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof.Ing.arch. Ladislav Lábus (předseda) prof.Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (člen) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. arch. Eva Špačková (člen) Ing. arch. Jaromír Walter (člen)
Date of acceptance
2011-05-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO