Příspěvek českého analytického centra DORIS pro tvorbu ITRF2020

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-02-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Analytické centrum na Geodetické observatoři Pecný (GOP) je jedním z analytických center Mezinárodní služby DORIS (IDS). GOP se plnohodnotně podílelo na IDS kombinaci pro ITRF2020, při dosažení řady změn ve srovnání se zpracováním pro ITRF2014. Byla zpracována DORIS data z období 1993.0-2021.0. Časově proměnlivý model gravitačního pole Země a sub-denní model pohybu pólu byly nahrazeny posledními verzemi. RINEX data byla zahrnuta stejně jako měřená orientace satelitů Jason-2 a Jason-3, přičemž data ze satelitu Jason-1 byla zcela vyloučena vzhledem k citlivosti na vliv Jihoatlantické anomálie. Ve srovnání se zpracováním dat pro ITRF2014 byla strategie zpracování zdokonalena a přesnost řešení zvýšena.
Geodetic Observatory Pecný (GOP) analysis center is one of the International DORIS Service (IDS) analysis centers. GOP fully contributed to the IDS combination of ITRF2020, including various changes in comparison to the ITRF2014 reprocessing. The DORIS Data from 1993.0 to 2021.0 has been processed. The time-variable gravity field model and pole sub-daily model has been updated to the recent standards. RINEX data were included as well as a measured attitude for Jason-2 and Jason-3 satellites, while Jason-1 data were completely excluded due to the South Atlantic Anomaly sensitivity. In comparison to the ITRF2014 reprocessing, the processing strategy has been upgraded and the accuracy of the solution significantly improved.
Description
Citation
Družicové metody v geodézii a katastru 2022, s. 30-33. ISBN 978-80-86433-77-6.
http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Citace PRO