Systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců ve společnosti X, s.r.o. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům v oblasti odměňování, na jejichž základě je pak v druhé části analyzován aktuálně uplatňovaný systém odměňování společnosti. V závěru práce jsou pak obsaženy návrhy na zlepšení tohoto systému.
This bachelor thesis is focused on the employee remuneration system in the company X, s.r.o. The first part contains theoretical concepts related to remuneration systems in companies. Based on the first part there in the second part have been analysed the actual remuneration system of the company. The final part contains proposes of changes in the remuneration system.
Description
Citation
GREGOROVÁ, K. Systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: nejsou Otázky komise: Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, Dis.: Na kolik pozic plánujete, že padne odměna? Kolikrát? - zodpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D.: Z jakého důvodu začínáte mzdu stanovovat od čisté mzdy? - zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Kdybyste měla možnost doplnit aktuální inflaci, mělo by to dopad na Vaše návrhy nebo by zůstaly stejné? Jak by se teď do práce promítl aktuální stav inflace? Máte šanci stavět na loajalitě zaměstnanců? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO