Konstrukce naklápěcího stolu pro pětiosé frézování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh naklápěcího stolu s řízenou čtvrtou a pátou osou, který bude používán jako doplňkové příslušenství ke tříosému obráběcímu centru. Stůl by měl sloužit k dokončovacím operacím a k frézování tvarově složitých obrobků. První část práce obsahuje rešerši v oblasti naklápěcích stolů. Druhá část obsahuje volbu parametrů, zdůvodnění volby parametrů, konstrukční návrh a vybrání nejlepšího návrhu.
The aim of this bachelor thesis is a design of the rotary tilting table with controlled fourth and fifth axis. This table will be used as a supplementary equipment for three axis milling machine. The table should be used for finishing and milling of special shapes. First part includes the research of pivotally tilting tables. Second part includes choise of technical data, justification of data, design and choice of the best design.
Description
Citation
BAJZA, S. Konstrukce naklápěcího stolu pro pětiosé frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO