Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníku ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti XY, které přímo souvisí s produktivitou podniku. Teoretická část je zaměřena na hodnocení práce, mzdový systém, odměňování a benefity. Praktická část se věnuje analyzování mzdového systému, které je doplněno o vlastní pozorování a názor zaměstnanců. Cílem této práce je navrhnout doporučení a změny systému hodnocení a odměňování a zvýšit tak produktivitu práce.
This thesis deals with questions of the evaluation systems and system of paying employees XY. The theoretical part is focused on job evaluation, salary structure, remuneration and benefits. The practical part includes the analysis of the payroll system which is supplemented by my own observations and opinions of employees. Furthermore, the analysis of competition and labour market has been performed. The last section deals with a proposal of changes in the evaluation and reward system aimed at increasing labour productivity.
Description
Citation
BÍLOVÁ, M. Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníku ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) Ing. Vilma Svojanovská (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO