Návrh obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na navržení obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu. Navržená obchodní strategie je testována v prostředí měnových trhů a využívá pravidel technické analýzy, konkrétně Fibonacciho posloupnosti, trendových kanálů, supportů a rezistencí. Zpočátku byla testována na historických datech a následně implementována na reálný obchodní účet za účelem dosažení maximálního zisku.
The bachelor thesis aims on proposal of trading strategy for free financial management. Proposed trading strategy is tested in the environment of exchange market and uses rules of technical analysis, concretely Fibonacci sequence, trend channels, support and resistance. Initially it was tested on historical data and then implemented on real trading account in order to gain maximum profits.
Description
Citation
DRÁBEK, J. Návrh obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Otázky oponenta: Odpovězeno doc. Fedorová: Co v práci navrhujete nového? Odpovězeno doc. Chalupský: Byl model testován s reálnými penězi? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Dokázal byste použít i jinou kvantitativní metodu? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO