Návrh marketingového plánu společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Má diplomová práce se zabývá návrhem marketingového plánu společnosti Aston com, s.r.o. která na trhu působí od roku 2004 ,a tudíž není mezi potencionálními zákazníky známa. Cílem je najít pro firmu Aston com, s. r. o., pomocí vhodných marketingových strategií, cestu k jejímu zviditelnění na trhu a proniknutí do povědomí zákazníků pomocí nabízených služeb. Nejprve uvedu teoretický základ marketingové strategie, dále se budu zabývat průzkumem trhu telekomunikačních technologií, následuje analýza aktuálního postavení Aston com , s.r.o. A poté se budu věnovat podrobnému návrhu pro zlepšení marketingové situace společnosti.
My bachelor’s thesis is concerned with a marketing method concept of the Aston com Company, Ltd., which is on the market since 2004. In present it is unknown for their customers. The company’s target is to discover the way leading to increase awareness of customers by offered services (through appropriate marketing strategies). At first I would like to mention a theoretical basis of marketing strategy, than I am going to deal with a communication technology market research and analysis of an actual position and finally I am going to specify a detailed proposal how to improve a marketing position of the company.
Description
Citation
DORAZILOVÁ, I. Návrh marketingového plánu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. František Šebek, Ph.D., MBA (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) JUDr. Petr Kopřiva (člen) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO