Moderní metody výroby implantátů technologiemi Rapid Prototyping

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce popisuje možnosti výroby implantátů nekonvenčními technologiemi výroby Rapid Prototyping, známými jako aditivní metody. Studie zkoumá i vlivy změn technologických parametrů v nastavení výrobních programů na kvalitu součásti. Popisují se zde výhody a nevýhody pro výběr Rapid Prototyping technologií k výrobě implantátů. Studie mechanických vlastností a kvality povrchu součásti je objektem experimentální části, a to především vliv výkonu laseru a náklonu součásti ve stavebním prostoru na zmíněné veličiny. Na výrobu vzorků bude použita RP metoda Selective Laser Melting, jako materiál nerezová ocel, na vyhodnocení povrchů (nosný podíl materiálu a střední aritmetická úchylka) stroj Alicona, dále hydraulický stroj na zkoušku v tlaku a na závěr byla provedena zkouška tvrdosti podle Vickerse.
This research describes the possibilities of using unconventional technologies known as Rapid Prototyping methods. These methods make part of Additive manufacturing technologies. The project investigates the influences of process parameters on the final part quality and analyses the advantages and the disadvantages of using RP technologies for medical application, mainly for implant fabrication. The objective of experimental part is fabrication of samples by Selective Laser Melting (RP technology). The stainless steel will be used and two parameters will be varied (laser power, component inclination). For final evaluation of mechanical properties, surface quality, Alicona machine, compression test and Vickers’ hardness test will be used.
Description
Citation
TRUBAČOVÁ, P. Moderní metody výroby implantátů technologiemi Rapid Prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Čím je specifický titan a jeho slitiny z hlediska biokompatibility. Jaký je rozdíl při výrobě koleních a kyčelních kloubů? Popište SLM technologii. Byly provedeny studie zaměřené na životnost implantátů vyrobených novými technologiemi? Jaká je standardní životnost aktuálně používaných kloubních náhrad? Které parametry by mohly mít dále vliv na výsledné vlastnosti vyrobené součásti? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO