Nelineární obvodové struktury s proudovými a napěťovými konvejory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá využitím aktivních prvků v nelineárních obvodech. Nejprve zde jsou teoreticky popsány varianty proudových a napěťových konvejorů. Dále se práce věnuje návrhu nových obvodových struktur s nelineárními prvky, které vychází už z dříve známých realizací. Je navrženo hned několik možností řešení zkoumaného obvodu a následuje výběr nejvhodnější struktury. Toto vybrané řešení se důkladně zanalyzuje, aby bylo možné v následné diplomové práci porovnat teoreticky navržené obvodové řešení s prakticky realizovaným.
This thesis deals with the use of active components in nonlinear circuits. First the variants of the current and voltage conveyors are theoretically described. Then the thesis deals with the design of the new curcuit structures with nonlinear components, which comes out from the former known realizations. Several possible solutions of the examined circuit have been designed and the most convenient structure has been selected. The chosen solution has been thoroughly analysed in subsequent diploma thesis to enable comparison of the theoretically designed circuit with the practically realized one.
Description
Citation
GABRIEL, V. Nelineární obvodové struktury s proudovými a napěťovými konvejory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kouřil (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Jaká je výhoda použítí napěťových konvejorů vůči ostatním aktivním prvkům. Lze využít pro návrh nelineárních struktur i jiných aktivních prvků?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO