Optimalizace investičního portfolia v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce „Optimalizace podnikového portfolia“ je charakterizovat proces a odlišnosti při jednotlivých možnostech investování. Cílem této práce je navrhnout optimální investici pro určitý ekonomický subjekt, za pomoci moderních ukazatelů, tak aby bylo dosaženo co nejnižší možné rizikovosti a zároveň vysokého zisku
The subject of the bachelor’s thesis “Optimizing enterprise portfolio” is to define the process and differences in the various investment opportunities. The objective of this work is to design an optimal investment for a particular economic entity, with use of modern indicators, in order to achieve the lowest risk possible and high profit at the same time.
Description
Citation
HRACHOVEC, L. Optimalizace investičního portfolia v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
1. Otázky oponenta - zodpovězeno 2. doc.Zinecker - rozlišoval jste mezi hrubým a čistým výnosem portfolia? - zodpovězeno 3. doc.Meluzín - pokud klesnou akcie, navrhovaný SW nebude nakoupen. Jaké to bude mít následky pro firmu? Investiční horizont investování do akcií? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO