Digitalizace výfukového potrubí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a praktickým využitím 3D skenovacích systémů pro strojírenství. Práce obsahuje základní rozdělení zařízení sloužící k 3D digitalizaci a jejich základní vlastnosti. Cílem této práce je seznámení s postupem při reverzním inženýrství, což je demonstrováno na konkrétním příkladu digitalizace výfukového potrubí s použitím 3D skeneru Atos I a CAD systému CATIA.
This bachelor thesis deals with the possibilities and practical use of 3D scanning systems for engineering. The work includes the distribution of basic facilities for 3D digitizing, and their basic properties. The aim of this work is familiar with the procedure in reverse engineering, which is demonstrated on a specific example, the digitization of the exhaust pipe, using the 3D scanner Atos I and CAD system CATIA.
Description
Citation
JANEČKA, K. Digitalizace výfukového potrubí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO