Zhodnocení procesů bezpečnosti práce v konkrétním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení plnění požadavků platné legislativy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v konkrétním podniku. Vytváří registr legislativních požadavků podle aktivit v podniku. Analýzou zjišťuje současný stav v podniku a vyhodnocuje míru splnění zákonných požadavků. Obsahuje návrhy na zlepšení.
Bachelor thesis aims to evaluate the performance requirements of the applicable legislation for safety and health protection at work in a particular company. It creates registry of legal requirements by activities in the company. Parses the current state of the organization and evaluates the degree of compliance with legal requirements. It contains suggestions for improvements.
Description
Citation
VLACH, M. Zhodnocení procesů bezpečnosti práce v konkrétním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Mgr. Milada Dittrichová (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno ot.1) Mgr. Milada Dittrichová Doporučil byste využívat jako systém bezpečnosti práce OHSAS Odpovězeno ot.2) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Byl součástí návrhů práce i návrh konkrétního formuláře Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO