Údržba leteckých turbínových motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou údržby leteckých turbínových motorů. V první části je čtenář seznámen s historickými souvislostmi, principem funkce a s jednotlivými typy turbínových motorů. Druhá část se zabývá cíli údržby, popisuje a porovnává jednotlivé koncepty a poukazuje na moderní trendy v této oblasti. Poslední část popisuje praktický postup provádění generálních oprav proudových leteckých motorů v podniku Letecké opravny Malešice.
This bachelor thesis relates to the problematic of jet engine maintenance. In the first part the reader is introduced to the historic context and functionality of the jet engine as well as to the various types of this engine. The second part relates to the problematic of maintenance, shows and compares different concepts and shows modern trends in this field. The last part is based on my visit in Letecké opravny Malešice, and shows practical methods used during overhauls of jet engines.
Description
Citation
DRÁPAL, S. Údržba leteckých turbínových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO