Daň z příjmů právnických osob a analýza daňových a nedaňových nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci daňové povinnosti vybrané společnosti a také na analýzu jejich daňových nákladů. Specifikuje, které náklady a za jakých podmínek jsou daňově uznatelné podle Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění. Zabývá se uplatněním teoretických poznatků v podniku. Obsahuje návrhy na vhodnou daňovou optimalizaci.
The bachelor’s thesis focuses on optimizing the taxes in selected company and also on analyzing their tax costs. Specifies which costs are tax ones and in which case are they tax deductibility by the Law on income tax number 586/1992 Sb. as amended. It deals by application theoretic knowledge in enterprise. Contains suggestions to ideal tax optimizing.
Description
Citation
ŠEVČÍKOVÁ, M. Daň z příjmů právnických osob a analýza daňových a nedaňových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Jana Gláserová (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
Otázky vedoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno doc. Brychta: Zajišťuje se společnost nějak proti kurzovému riziku? Odpovězeno prof. Jurová: Jaký je předmět podnikání společnosti? Odpovězeno Dr. Ing. Gláserová: Jak je organizované účetnictví ve společnosti? Odpovězeno Dr. Ing. Gláserová: Jak velká je společnost? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO