Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Obytný soubor na úpatí Palackého vrchu v Brně-Komíně. Lokalita se nachází na pomezí lesa a sídliště. V dnešní době zahrádkářskou kolonií. V návrhu je pozemek zastavěný bytovým domem, řadovými rodinnými domy a terasovým domem, které doplňují okolní zástavbu a nabízí různé varianty bydlení na úpatí kopce podél ulice Pastviny. Soubor reaguje na topografii a měřítko okolní zástavby. Vznikají zde nové prostory pro obyvatele, s přiměřeným měřítkem, založené na principu hierarchie prostor, které poskytují dostatek soukromí a zároveň místa pro setkávání.
Residential complex at the foot of the hill Palacky Brno-chimney. The site is located on the border between forest and settlement. There are a garden colony now. In the proposal, there is a residential house, rank family houses and terraced house, which complement the surrounding buildings and offers a variety of housing opportunities at the foot of the hill along the Pastviny street . Residential set responds to the topography and scale of the surrounding buildings. There arise new spaces for residents with appropriate measure, based on the principle of hierarchy space. New spaces providing plenty of privacy and meeting places.
Description
Citation
DORŇÁKOVÁ, M. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. David Prudík (člen)
Date of acceptance
2015-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO