Nové netradiční pohony

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce obsahuje seznam vybraných nových nekonvenčních pohonů, které se objevily za posledních 10 let, matematicko-fyzikální model 3D-Elastomerového pohonu, jeho konstrukci a testování. Seznam je rozdělen podle principu a typu na 6 kategorií a sice pohony pneumatické, hydraulické, měkké, piezoelektrické, mikro/nano a s tvarovou pamětí. Konstrukce pohonu využívá 3D tisknu a odlévání silikonu k sestrojení měkkého pneumatického pohonu se třemi stupni volnosti ohybu. Pohon je následně testován na ohyb a prodloužení.
This report contains a list of new chosen uncommon actuators that emerged in the last 10 years, mathematical model of 3D-Elastomer actuator, construction and testing of 3D-Elastomer actuator. The list is divided by the priciple and the type to 6 categories, which are pneumatic actuators, hydraulic actuators, soft actuators, piezoelectric actuators, micro/nano actuators and shape memory actuators. The construction of actuator is using 3D printing technology and silicone molding to build soft pneumatic actuator with three degrees of freedom of bending. Actuator is then tested for its elongation and bending parametres.
Description
Citation
NOVOTNÝ, J. Nové netradiční pohony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (předseda) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO