Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Prístup, ktorý som zvolil na ideové naplnenie môjho zámeru ako aj témy diplomovej práce spočíval vo vyriešení problémov, ktoré pokladám ako klúčové vrámci situácie danej lokality, v ktorej by sa výstavba uskutočňovala. Parametre výstavby ako aj jej zámer bol témou nášho štúdia v zimnom semestri. Výsledkom bolo vytvorenie nového stavebného programu v šlapajách uskutčnenej medzinárodnej súťaže na rovnakú tému. Transformácia nefukčnej časti mesta na miesto integrity, zážitkou a kultúry. Vlajkovou lodou tohto snaženia sa má stať práve spomýnaný objekt filharmónie. Preto bolo dôležité aby sa práve v tomto projekte snúbili všetky klady, ktoré može táato lokalita poskytnúť.
The approach, that a I chose to fullfil my idea as well as the diploma project, was bassed on solving problems, which I consider as key in the context of the whole urban setting. The parameters which I collected led me through the designing process. The result of my work followed in the foodsteps of the international competition, which took place in this area. transformation of the nonfunctionl part of town and recreat it towards new cultural cluster, where the first flagship suppouse to be this concert hall. In this case was important, to find and melt together all the possitive influences of this urban area.
Description
Citation
ROŽÁNEK, A. Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (předseda) prof. Ing. arch. Petr Hrůša (člen) Ing.arch. Josef Kiszka (člen) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing.arch. Pavol Paňák (člen)
Date of acceptance
2012-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO