Program pro hodnocení kvality obrazu s využitím neuronové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá hodnocením kvality obrazu pomocí neuronových sítí. V první části jsou popsány dva základní způsoby hodnocení kvality obrazu. Jsou to subjektivní hodnocení při kterém skupina diváků sleduje obraz vyjadřuje názor na jeho kvalitu a objektivní hodnocení, které je založeno na výpočtu hodnot podle matematických vztahů. Podrobně je rozebrána objektivní metoda výpočtu SSIM indexu. V druhé části jsou popsány základy umělých neuronových sítí. V programu Matlab byla vytvořena neuronová síť, která na základě SSIM indexu simuluje subjektivní hodnocení kvality obrazu.
This thesis studies the assessment of picture quality using the artificial neural network approach. In the first part, two main ways to evaluate the picture quality are described. It is the subjective assessment of picture quality, where a group of people watches the picture and evaluates its quality, and objective assessment which is based on mathematical relations. Calculation of structural similarity index (SSIM) is analyzed in detail. In the second part, the basis of neural networks is described. A neural network was created in Matlab, designed to simulate subjective assessment scores based on the SSIM index.
Description
Citation
ŠIMÍČEK, P. Program pro hodnocení kvality obrazu s využitím neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO