Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část se zaměřuje na analýzu pohledávek po splatnosti a současný systém jejich zajišťování, utvrzování a vymáhání. Poslední část je věnována návrhům na zlepšení tohoto systému a zhodnocením jeho realizovatelnosti.
The bachelor thesis deals with the issue of securing, confirming and collection of debts. The work is divided into three parts. The theoretical part characterizes debts from a legal, accounting, tax and economic point of view. The analytical part focuses on the analysis of overdue debts and the current system of their securing, confirmation and collection. The last part is devoted to suggestions for improving of this system and to the evaluation of its feasibility.
Description
Citation
NEMEŠKAL, M. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Otázky vedoucí práce - Mgr. Helena Musilová - nejsou Otázky oponenta práce - Mgr. Vladimír Kyrych - zodpovězeno Otázka doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO