Srovnání zdanění příjmů vybraných forem podnikání v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce obsahuje teoretické vysvětlení pojmů spojených s tématem daní a forem podnikání. Dále jsou zde výpočty zdanění akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné. A výpočty odvodů fyzických osob na sociální a zdravotní pojištění. Na konci autorka zhodnotí, která z uvedených forem podnikání je nejvýhodnější z pohledu daní v České republice.
The bachelor thesis contains a theoretical explanation of terms related to the topic of taxes and business forms. There are also tax calculations joint-stock company, public company and the self-employed. And calculations of physical person´s contributions to social and health insurance. At the end the authoress evaluates which of these forms of business is the best in terms of tax in the Czech Republic.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, I. Srovnání zdanění příjmů vybraných forem podnikání v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Jana Gláserová (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
Otázky vedoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno Dr. Ing. Gláserová: Když by účetní jendotka nebyla malá, vyplývá pro ní nějaké další účetní povinnosti? Odpovězeno prof. Jurová: Mají účetní jednotky vazbu na rozdělení podniku z hlediska standartů EU? Odpovězeno doc. Brychta: V případě a.s. neuvažujete zaměstnání dotčených osob? Odpovězeno doc. Brychta: Můžete sdělit svou představu ohledně eliminace dvojího zdanění i v rámci České republiky (str. 77)? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO