Příprava pro provedení letu po trati LKTB-ULLI letounem L-200A

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je předložení kompletního plánu provedení letu za podmínek IFR po zadané trati, včetně bezpečnostních rizik a potřebného vybavení pro let v střední a východní Evropy. Práce obsahuje popis podmínek pro lety IFR, které se musí dodržet při provádění letů do těchto území a dále poukazuje na meteorologické podmínky, legislativu a obecně zeměpisnou charakteristiku daných států. Zadaný let do Ruska je rozdělen do několika ramen. Všechny informace jsou uvedeny dle stávajících AIP.
The objective of this study is the submission of entire IFR flight plans of chartered routes, including risk analysis and necessary equipment for flights in central and east Europe. The paper describes rules for IFR flights, which must be followed when flying into these areas and also focuses on the meteorological situation, legislation and general geographical characteristics of the mentioned states. The flight to Russia is divided into several legs. All the available information is according to the valid AIP.
Description
Citation
HORNYCH, P. Příprava pro provedení letu po trati LKTB-ULLI letounem L-200A [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen) doc. Ing. Vladimír Smrž, CSc. (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Václav Javůrek (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) Ing. Róbert Šošovička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO