Modely umělého života

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci simulátoru umělého života. Práce je rozdělena do čtyř částí. Cílem první části je seznámení s oblastí umělého života a základní terminologií. Druhá část se věnuje vybraným návrhovým vzorům a návrhu simulačního systému, jehož smyslem je simulovat ekosystém umělých entit. Účelem následující části je popis implementace jednotlivých složek systému. Na závěr je provedeno testování systému na dvou ukázkových modelech.
This bachelor thesis describes design and implementation of an artificial life simulator. The work is divided into four parts. The aim of the first part is to provide a brief overview of artificial life and related terminology. The second part deals with selected design patterns and the process of designing a simulation system, whose purpose is to simulate an ecosystem of artificial life entities. The subsequent part focuses on implementation of individual system components. Finally, the system is tested and evaluated on two sample models.
Description
Citation
ĎURIČEKOVÁ, D. Modely umělého života [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO