Systém pro společnost zabývající se telefonováním

but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V práci upozorňujete na nedostatky při komunikaci IS se softwarovým telefonním klientem. Může popsat stručně popsat problém a naznačit způsob řešení? Je Vaše aplikace kompatibilní i s ústřednami jiných výrobců? Pokud ne, co je třeba do aplikace doplnit? Můžete vytáčet i HW telefon?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorTrchalík, Romancs
dc.contributor.authorHuvar, Michalcs
dc.contributor.refereeOčenášek, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:57:36Z
dc.date.available2020-05-13T22:57:36Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit systém pro společnost zabývající se telefonováním, který co nejvíce usnadní a automatizuje práci jejích zaměstnanců. Systém bude splňovat požadavky na moderní informační systém takovéto společnosti a bude propojen s telefonní ústřednou, ze které bude získávat informace o všech provedených hovorech včetně jejich hlasových záznamů. Práce je zaměřena na použití moderních kvalitních technologií a jejich integraci do jednoho systému. První část práce bude podrobně popisovat požadavky na tento systém a následné vytvoření návrhu. V druhé části budou uvedeny použité technologie a implementace jednotlivých částí včetně konfigurace a propojení s telefonní ústřednou. Nebude zde také chybět popis procesu měření výkonnosti a následné optimalizace kritických částí, u kterých je požadován vysoký výkon.cs
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis is to design and create system for company dealing with telephoning, which will simplify and automate the work of their employees as much as possible. System will meet the requirements on modern information system of telemarketing company and will be connected to telephone private branch exchange, from which it will be getting information about all phone calls including their voice records. The work is focused on usage of modern quality technologies and their integration into one system. First part of this work will closely describe requirements on this system and resulting creation of design. In the second part there will be presented used technologies and implementation of particular sections including configuration and connection with telephone private branch exchange. There will be also description of performance measurement process and resulting optimalization of critical sections in which high performance is required.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationHUVAR, M. Systém pro společnost zabývající se telefonováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42875cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187620
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttelemarketingcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectUMLcs
dc.subjectJava EEcs
dc.subjectaplikační rámec Springcs
dc.subjectSpring Web MVCcs
dc.subjectHibernatecs
dc.subjectPostgreSQLcs
dc.subjectSQLcs
dc.subjectJavascriptcs
dc.subjectDWRcs
dc.subjectAsteriskcs
dc.subjectCDRcs
dc.subjecttelemarketingen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectUMLen
dc.subjectJava EEen
dc.subjectSpring Frameworken
dc.subjectSpring Web MVCen
dc.subjectHibernateen
dc.subjectPostgreSQLen
dc.subjectSQLen
dc.subjectJavascripten
dc.subjectDWRen
dc.subjectAsterisken
dc.subjectCDRen
dc.titleSystém pro společnost zabývající se telefonovánímcs
dc.title.alternativeSystem for Company Dealing with Telephoningen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:04cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid42875en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:21:17en
sync.item.modts2021.11.22 21:45:32en
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_42875.html
Size:
1.45 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_42875.html
Collections