Low energy detached house

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce, kterou jsem vypracovala je projektem pro realizaci nízkoenergetického rodinného domu v Olomouci. Navržený rodinný dům je umístěn na pozemku parcela č. 153/30 k. ú. Nová Ulice. Pozemek se nachází na ulici Zirmova. Rodinný dům je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba obsahující jednu bytovou jednotku. Je navržený pro pětičlennou rodinu. Dům je zastřešen plochou střechou. Součástí rodinného domu je i garáž pro osobní automobil. Na střeše garáže je navržena odpočinková terasa, která je doplněna o extenzivní zelenou střechu. Funkčně je rodinný dům rozdělen na denní část (1.NP) a klidovou část (2.NP). Práce obsahuje základní výpočty potřebné k vytvoření projektové dokumentace, která je zpracována dle platných norem.
The aim of my bachelor´s thesis is elaboration of the project in the level for realization of low energy detached house in Olomouc. Designed family house is located on parcel number 153/30 in cadastral area Nová Ulice. Plot is situated at Zirmova street. Family house is designed like as a two-storey detached house containing one dwelling unit without basement. It is suitable for five member family. Family house is roofed with flat roof construction. Garage is a part of house and it is designed for one car. There is designed a resting terrace on the garage roof which is completed by extensive green roof. The family house is functionally divided into a social part (first floor) and private / resting part (second floor). Thesis contains basic calculations needed for project documentation design which is elaborated according to valid standards.
Description
Citation
BUIGLOVÁ, K. Low energy detached house [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO