Teorie grafů v ekonomické praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou obchodného cestujúceho. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy teórie grafov a metódy na riešenie problému obchodného cestujúceho. V praktickej časti sa porovnáva efektívnosť jednotlivých metód na príkladoch z reálneho prostredia. V súhrnnej analýze sú vyhodnotené metódy na riešenie problému obchodného cestujúceho. Na základe výsledkov analýzy je následne vybraná a implementovaná najefektívnejšia metóda pre firmu, ktorá vyžadovala vytovorenie programu na výpočet optimálnej trasy pri rozvoze tovaru.
In Bachelor’s thesis we deal with Traveling salesman person problem. In theoretical part are introduced basic terms of graphs theory and methods to solve Traveling salesman person problem. Practical part draws a comparison among efficiency of several methods solving this problem in environment of real world examples. In summary analysis are these methods evaluated and consequently chosen and implemented most effective method for company, which want to use it to determining most optimized tours for distributing goods.
Description
Citation
GEŠKO, D. Teorie grafů v ekonomické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázka oponenta byla zodpovězena doc. Kropáč: zkoušel jste využít počítače Doplňující otázky byly zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO