Nové digitální metody v procesu architektonického navrhování

Abstract
Tématem této dizertační práce jsou digitální metody v procesu architektonického navrhování, jejich analýza vývoj a aplikace. Tato práce popisuje teoretická východiska užitečná k vytváření nových digitálních metod, systematicky popisuje existující metody a analyzuje jejich použití na různých projektech. V práci je popsán vývoj vlastních metod a ukázka jejich aplikací.
The topic of this thesis is digital methods in process of architectonic designing, analysis, research and application of new methods. This thesis describes theoretical sources, which are useful for creating new digital methods. Thesis systematically describes existing methods and analyzes application on various projects. In thesis is also described research of new, own methods and preview of application.
Description
Citation
SIROTEK, A. Nové digitální metody v procesu architektonického navrhování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
Defence
Práce reaguje na současný vývoj, možnosti a potřeby užití digitálních metod v procesu arch.navrhování. Zcela zřejmým přínosem je snaha popsat a analyzovat současné digitální metody a návrh softwaru, který je vlastním výstupem doktoranda a snaží se přiblížit k úrovni digitální architektury dosažené v zahraničí. K připomínkám disertační práce patří poukaz na absenci odkazů v rámci předložené práce, které byly následně v obhajobě diskutovány a doplněny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO