Hodnocení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje finanční situaci a výkonnost A.W. společnosti s.r.o. v letech 2008-2011. V teoretické části jsou vysvětleny metody finanční analýzy a ukazatel ekonomické přidané hodnoty. Po stručném představení společnosti jsou v praktické části na tento podnik aplikovány. Praktická část obsahuje výpočty ukazatelů a interpretaci jejich výsledků. Na základě těchto výsledných údajů jsou navržena možná řešení pro zlepšení dané finanční situace v podniku.
The thesis analyzes the performance A.W. Company in 2008-2011. In the section theoretical explains the methods, concepts and indicators for measuring performance. After a brief introduction of the company are in the practical part of that undertaking applied. The practical part contains calculations of indicators and interpretation of their results. On the basis of data these results will be suggested possible solutions to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
DOUPALOVÁ, N. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Dagmar Matějková (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázka: Ing. Dagmar Matějková - Charakterizujte export v spoločnosti, patentovú ochranu výrobku - ZODPOVEDANÉ Otázka: Ing. Petr Novák, Ph.D. - Uveďte oficiálny názov spoločnosti a právnu formu - ZODPOVEDANÉ Otázka: Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - Porovnávali ste jednotlivé ponuky v úverovej oblasti? - ZODPOVEDANÉ Otázka: doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. - Charakterizujte vlastný a cudzí kapitál - ZODPOVEDANÉ
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO